2. taller relaxació


                       la relaxació

                 dels circuits

        és el pas bàsic
oral-cT
Tant la relaxació com la dansa batek

es  realitza en grup, mínim de

tres persones, en un mateix

horari.//  No hi ha matrícula.

Es paga a la 1a.sessió del mes