4. PcT x l'empresa


EMPRESA (en català i en castellà)


                                                                                                        


   tres eines per a l'empresa 
Des del centre d'entrenaments del casc antic de Manresa

durant el curs 2017-18 i alguna entrevista també durant el curs

2018-19, fent extensiva a algunes empreses del Polígon de

Sta.Anna i el de St.Isidre de la comarca del Bages així com

també a l'Associació del Polígon dels Plans de la comarca de

l'Anoia...una proposta d'exercitació-entrenament, en petit

grup, seguint les bases amb les quals fa treballar 'Personal

corporal Training' aquest entrenament, que té per objectiu,                                   

centrar la imatge del cos per 'apaivagar l'estrès' i beneficiar                                     


 reducció de símptomes
la relació corporal amb sí mateix/a; que en principi es podria

aplicar als treballadors amb més càrrega de responsabilitats

dintre de l'empresa per baixar l’estrès  i per anar generant

una nova confiança eco-energètica bidireccionalment més

favorable  al "assentar" les bases d'aquesta salut compartida,

que circuli beneficiant tant els treballadors com també,

al mateix temps, la salut econòmica de l'empresa on el benefici

queda incorporat en l’excelència del producte, com reflex ppal.

de l'empresa. Aquest és realment el circuit de tornada,                                    


metodologia teòrica-pràctica
...perquè els dos beneficis es van retroalimentant i generen

una il·lusió pel treball ben fet, que comparteixen tant el mateix

treballador/a, al sentir-se ‘cuidat’ per l’empresa, com també per a

l’empresari o el grup de socis fundadors, on el cos s’incorpora

com un bé immaterial que fomenta la marca de l’empresa.

 

 


Aquest dossier (*) és una proposta concreta per una formació 

condensada en quatre jornades:

 

 (*) dossier que consta de la pàgina inicial on l’entrenador fa esment a,                              

un esquema de 4 jornades

>> dues eines bastant conegudes per l’empresa actual (referides a 

aquelles empreses que s'avancen als canvis que viu la societat), que

poden ser complementàries a aquest entrenament subtil-energètic: 

Personal corporal Training’(PcT)...eines que donen importància a 

l’entrenament tècnic respecte a com organitzar un camp específic 

perquè l'empresa funcioni més bé (Pnl), però també la importància 

de l’entrenament físic i de concentreació del personal (Ioga).


>>  + tres pàgines de la proposta concreta que, junt a la dansa, són

 l’especialitat d’aquest entrenador.


__--__
Desde el centro de entrenamientos del casco antiguo de Manresa

durante el curso 2017-18 y alguna entrevista también, durante el curso


tres herramientas para empresareducción de síntomas


metodología teórico-prácticaun esquema de 4 jornadas2018-19, haciendo extensiva a algunas empresas  del Polígono de 

Sta.Anna y el de St.Isidre en la comarca del Bages, así como también

a la Asociación del Polígono dels Plans en la comarca del Anoia...una

propuesta de ejercitación-entrenamiento, en pequeño grupo, 

siguiendo las bases que pone a trabajar 'Personal corporal Training'

este entrenamiento, que tiene por objetivo, centrar la imagen del 

cuerpo para 'apaciguar el estrés' y beneficiar la relación corporal

consigo mismo/a;  en principio se podría aplicar a los trabajadores 

con más carga de responsabilidades dentro de la empresa no sólo para

bajar el estrés sino también para ir generando una nueva confianza 

eco-energética más favorable bidireccionalmente al "asentar" las 

bases de esta salud compartida, que circule beneficiando tanto a

los trabajadores como también, al mismo tiempo, a la salud 

económica de la empresa, donde el beneficio queda incorporado 

en la excelencia del producto, como reflejo ppal de la empresa.Este es realmente el circuito de vuelta, porque los dos beneficios 

se van retroalimentando y genera una ilusión por el trabajo bien echo

que comparten tanto el mismo trabajador, al sentirse 'cuidado' por la 

empresa, como por el empresario o por el grupo de socios fundadores,

donde el cuerpo se incorpora como un bien inmaterial qu fomenta

la marca de la empresa.
Este dossier (*) es una propuesta concreta para una formación

condensada en cuatro jornadas:(*) dossier que consta de la página incial donde el entrenador hace una mención de:


>> dos herramientas bastante conocidas por la empresa actual (referidas a aquellas 

empresas que se adelantan a los cambios que vive la sociedad),  que pueden ser 

complementarias a este sutil energético 'Personal corporal Training' (PcT),

...herramientas que dan importancia al entrenamiento técnico respecto a como 

organizar un campo específico para que la empresa funcione mejor (Pnl), pero

también al entrenamiento físico y de concentración del personal (Yoga)


>> + tres páginas de la propuesta concreta (PcT) que, junto a la danza,

son la especialidad de este entrenador.________________________________________________________________________________
L'ESTRÈS LABORAL CRÒNIC

Adjunto una entrevista que parla d'un llibre que ha escrit un especialista en Medecina del Treball, el Sr.Vidal Lacosta, que ha estudiat el fenomen de l'estrès crònic en l'àmbit laboral, publicat al Suplement nº.761 del diari 'La Razón' 09-06-2019