5. circuit de la masia


Tres monogràfics de cap de setmana a la masia per tractar la posició de l'home...
Es tracta de posar en joc alguna dificultad en relació al treball, a la salut, o com a  company habitual d'ella (home/dona), o altra problemàtica en relació al fill a l'etapa de l'adolescència (pare/fill)...,ni l'entrenador se n'escapa!


L'exercitació es realitza en petit grup d'una manera lúdica, a fora i a dintre de la masia, per a resignificar aquella dificultat o aquell problema utilizant el cap de setmana per aquest objetiu, on lo comú per cada u dels participants serà d'una banda el treball amb el seu cos i de l'altra, la relació amb l'altra proper... com aquella mirada inicial al cos, amb el silenci indispensable que es requereix per a la seva exercitació, al traslladar-ho tant a les sortides a la Natura com a dintre de la masia, pot aportar-li una altra mirada (al problema) i una altra escolta (al seu cos) que probablement redueixi aquella dificultat que també tenen altres como jo que compartiran en la dinàmica de grup…per experimentar després (durant la setmana, el mes, etc), en el lloc de treball, a casa seva, cada u al seu ritme respectant l'espai de l'altre amb qui convivim, i potser amb alguna consigna senzilla incorporada que va sorgir en la dinàmica de grup que serveix com a guia per mantenir un nivell de fluïdesa amb aquell altre durant el mes, ademés de la pràctica diària amb el cos, aquest lloc tan singular i útil per prendre distància i per anar respirant la nova posició.            home/           
1 parlar de la dificultat de la posició...          
2 què vol dir per tu "fer-se un home"?         
3 com vius o comparteixes el teu cos?               
4 t'interessa transformar allò que fas?          
         
           home/dona     
1 donar pas al silencia de la parella per     
2 descobrir  l'espai de gaudi en comú      
3 treballant en c/sessió la diferència 
             4 per a emprendre una nova acció!  
     
        pare/fill        
1 acceptar la presència/absència...     
2 permet treballar "els fallos" per a        
3 reeditar la posició de cada u, que   
4 impulsi el fill anar + enllà del pare...   

                                 

                     trobada prèvia gratuïta, cenyir l'objectiu, reserva  de plaça       
                  

Aquestes tres modalitats pertanyen al CIRCUIT DE LA MASIA lloc destinat a traballar-les en petit grup en un Cap de Setmana (preu ajustat al servei de l'entrenament + el servei de la masia). 

ENTRADA Divendres-de 18:30 a 19h  SORTIDA  Diumenge-16 a 16:30h

Difusió, anunciat en el web,  Personal corporal Training , a l'agenda de Manresa, de tant en tant (lapuntador.cat/esdeveniments) i en aquest mateix blog, a la columna dreta al costat de cada monogràfic.

Es realitzaran a la  Masia de Can Puig  de St.Salvador de Guardiola. Abans, però, d' inscriure's  és necessària una trobada presencial (sense cost) per cenyir l'objecte d' interès en el Centre d'entrenaments del casc antic del c/ Talamanca nº3, entl.3a de Manresa concertat a través del telèfon 649345577 o del email: corpora.training@joanponsfont.com.// 

 
Per fer la reserva del Cap de Setmana ha de deixar una paga i senyal (aprox.1/3).

El monogràfic pare/fill d'entrada està pensat per joves a partir del moment que comencen el període de Secundària (ESO), amb el seu pare.

Dels tres monogràfics 1r. 2n. ò 3r.  començarà el 1r. que tingui les reserves mínimes per poder generar dinàmica de grup...al mateix temps també caldrà ajustar-ho a la disponibilitat de la masia de Can Puig. Per tant, doncs, en cap cas és pim-pam-pum..., a partir que es generi un mínim desig concretat es mouran els circuits de la informació que facin falta.

Pot fer qualsevol consulta virtual en aquest blog clicant en el Fòrum o enviant la consulta a l'email:  corpora.training@joanponsfont.com