11. currículum (cat./cast.)
 11.  cv_cat_pàgs1+2                                        

                                                                          cv_cat_pàg1

                                                                       
cv_cat_pàg2

           + cv_cast_págs1+2

                                                    
                                                                            
cv_cast_pág1                                                                                                                                  
                                                                     
                                                                       
cv_cast_pág2